Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017:

Pressemeldinger
Revidert nasjonalbudsjett 2017:

Gunstigere ordninger for sparing til pensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Regjeringen ønsker å legge til rette for økt privat sparing til pensjon, sier finansminister Siv Jensen (Frp). I Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon og å utvide skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.

Skattefavorisert individuell sparing til pensjon
Regjeringen følger opp Sundvolden-erklæringen og foreslår å innføre en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon, med lik skattesats ved innskudd og uttak. Den nye ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon.

I dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS) blir det gitt fradrag i alminnelig inntekt for innskudd, mens uttak fra ordningen blir skattlagt som pensjonsinntekt (skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift). I den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon skal uttak skattlegges bare som alminnelig inntekt. På samme måte som i dagens ordning, skal innestående midler i den nye ordningen være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen. Det årlige sparebeløpet kan være opptil 40 000 kroner, mot 15 000 kroner i gjeldende ordning. Heller ikke den nye ordningen vil ha et tak for samlet sparing i ordningen. Ordningen vil gjelde fra inntektsåret 2017.

Skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende
For å gi næringsdrivende bedre mulighet til skattefavorisert sparing til pensjon foreslår regjeringen også å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næring. Næringsdrivende vil også kunne spare i den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Endringen vil gjelde fra inntektsåret 2017.