Historisk arkiv

Priv. til red.:

Pressemeldinger
Priv. til red.:

Møte med SSBs administrerende direktør Christine Meyer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen inviterte SSBs administrerende direktør Christine Meyer til et møte fredag morgen klokken ni.

Meyer ønsket å ha med seg sin advokat inn i møtet med finansministeren. Det er ikke vanlig å ha med advokat i møte mellom finansministeren og etatsledere, og det ble derfor avholdt møte med Finansdepartementets embetsverk. Der ble det klart at Meyer ikke ønsket å møte finansministeren uten advokat. Følgelig ble det ikke avholdt noe møte mellom finansministeren og Meyer fredag morgen. Tilbakemeldingene finansministeren hadde planlagt å gi i møtet, vil bli meddelt Meyer skriftlig.

Finansministeren er først og fremst opptatt av å skape ro rundt situasjonen, ikke minst av hensyn til SSBs mange ansatte, og å sikre at SSB kan utføre sitt samfunnsoppdrag.

Departementet kommer tilbake med mer informasjon.