Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Nøkkeltall statsbudsjettet 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

For å understøtte lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjøres enkelte nøkkeltall før fremleggelse av statsbudsjettet kl. 10:00.

Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over. Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten for inneværende år er justert markert opp. Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend.

Arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.

Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018. Bruken av oljeinntekter anslås til 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2018. Det er lavere enn den langsiktige rettesnoren på 3 prosent.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i budsjettet for 2018

 

2016

2017

2018

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1

1,0

2,0

2,5

Sysselsetting, personer1

0,3

0,7

1,1

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

4,7

4,3

4,0

Budsjettimpuls2

0,7

0,4

0,1

Uttaksprosent3

2,7

2,9

2,9

1) Prosentvis volumendring fra året før.
2) Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før.
3) Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.