Historisk arkiv

Sammensetning av ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

  • Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, Oslo (leder)
  • Professor Benn Folkvord, Bryne
  • Førsteamanuensis Tarjei Havnes, Oslo
  • Advokat Tone Kaarbø, Oslo
  • Førsteamanuensis og instituttleder Jøril Mæland, Bergen
  • Professor Jørn Rattsø, Trondheim
  • Postdoktor Ragnhild Camilla Schreiner, London