Historisk arkiv

Pressemeldinger

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag utredningen om energiaksjer i Statens pensjonsfond utland fra professor og rektor Øystein Thøgersen.

– Jeg vil takke for utredningen og arbeidet som er lagt ned i å besvare et omfattende mandat. Jeg ser frem til å sette meg inn i analysene og vurderingene av et viktig spørsmål for forvaltningen av våre felles sparemidler, sier finansminister Siv Jensen.

Ekspertgruppen ble oppnevnt 13. februar 2018, og fikk i mandat å vurdere om Statens pensjonsfond utland bør være investert i energiaksjer. Bakgrunnen var et råd fra Norges Bank om at sårbarheten i statens formue for et varig fall i prisene på olje og gass vil kunne bli redusert ved å ta sektoren ut av fondets referanseindeks for aksjer. Banken understreket at rådet utelukkende var basert på finansielle argumenter og ikke gjenspeilet et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i sektoren. I mandatet ble det også presisert at vurderingene utelukkende skulle basere seg på finansiell risiko og avkastning.

– Utredningen vi har mottatt i dag er gjort på bakgrunn av et bredt sett med hensyn. Sammen med rådet fra Norges Bank og den offentlige høringen av dette, danner utredningen et godt og grundig beslutningsgrunnlag. Regjeringen tar sikte på å legge frem sin vurdering av energiaksjer i Statens pensjonsfond utland for Stortinget senere i høst, sier finansministeren.

 

Les mer:

 

Nett-tv Pressekonferanse om utvalgets råd om energiaksjer i SPU

Se sendingen her

Se sendingen her