Historisk arkiv

IMF: Sunn oppgang i norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– IMF-delegasjonen deler vårt syn på at norsk økonomi nå er inne i en god oppgang. Jeg merker meg at IMF også støtter den økonomiske politikken som regjeringen har lagt opp til, sier finansminister Siv Jensen.

­En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet (IMF) presenterte i dag sin vurdering av utviklingen i norsk økonomi og norsk økonomisk politikk, basert på den årlige gjennomgangen IMF gjør av Norge. Norsk økonomi opplever nå sunn økonomisk oppgang, med høyere vekst og økende sysselsetting.

IMF-delegasjonen anslår at BNP vil vokse med om lag 2½ prosent i år og neste år og anser økonomien for å være nær full sysselsetting. Den ekspansive politikken som ble ført i møte med oljeprisfallet og det påfølgende tilbakeslaget i norsk økonomi, har bidratt til oppgangen, men bør nå avløses av en strammere politikk av hensyn til konkurranseutsatt industri.

IMF peker på at stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi. De anbefaler å videreføre tiltakene for å begrense risikoen i det finansielle systemet gjennom blant annet boliglånsforskriften.

– Jeg deler IMF-delegasjonens syn på at høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for den finansielle stabiliteten. Regjeringen har innført en rekke tiltak for å redusere denne risikoen. Vi tar også med oss IMFs betraktninger når vi senere i måneden legger frem vår vurdering av boliglånsforskriften, sier finansministeren.

IMF-delegasjonen legger vekt på at norsk økonomi står overfor langsiktige utfordringer. Aldring i befolkningen og lavere vekst i arbeidsproduktiviteten vil virke dempende på den økonomiske veksten fremover og legge press på offentlige finanser. Delegasjonen argumenterer for at en fremover bør konsolidere bruken av oljeinntekter og normalisere pengepolitikken.

– Jeg merker meg at IMF ønsker regjeringens innsats for å heve effektiviteten i offentlig sektor velkommen, samtidig som de i likhet med regjeringen peker på at innsatsen for å opprettholde høy yrkesdeltakelse må styrkes fremover, avslutter Jensen.

IMFs delegasjon ble ledet av Jacques Miniane.

 

 

Nett-tv Pressekonferanse om IMFs vurdering av Norge

Se sendingen her

Se sendingen her