Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Pressekonferanse om utvalgets råd om energiaksjer i SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fredag 24. august mottar Finansdepartementet rapporten fra utvalget som har vurdert grunnlaget for Statens pensjonsfond utland (SPU) investeringer i energiaksjer.

I pressekonferansen vil utvalgsleder Øystein Thøgersen presentere hovedtrekkene i utredningen før han overleverer den til finansminister Siv Jensen.

 

Sted:   Finansdepartementet, Akersgata 40, Oslo

Tid:      Fredag 24. august 2018 klokken 10:00.

 

Påmelding til presse@fin.dep.no innen torsdag 23. august klokken 12.

 

Møt opp i god tid, og senest klokken 09:45. Husk ID med bilde!

Pressekonferansen vil også bli overført på nett-tv på regjeringen.no.

 

Bakgrunn:

  • I november 2017 mottok Finansdepartementet et råd fra Norges Bank om at sårbarheten i statens formue for et varig fall i prisene på olje og gass vil kunne reduseres dersom sektoren tas ut av SPUs referanseindeks for aksjer. Banken understreket at rådet ikke gjenspeilet et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassvirksomhet.
  • 13. februar i år oppnevnte departementet et utvalg som fikk i oppdrag å vurdere grunnlaget for SPUs investeringer i energiaksjer
  • Mandatet fra Finansdepartementet legger opp til en bredere vurdering av spørsmålet, enn det som ligger til grunn for rådet fra Norges Bank. Utvalget ble bedt om å beskrive sårbarheten til norsk økonomi og fremtidige inntekter ved et varig fall i inntektene fra olje og gass. Videre skulle utvalget blant annet vurdere betydningen av et salg av energiaksjene i SPU for denne sårbarheten, også mot opp eventuelle andre tiltak.
  • Det ble presisert at utvalget skulle basere vurderingene sine utelukkende på finansiell risiko og avkastning.
  • Utvalget har vært ledet av professor og rektor Øystein Thøgersen. Øvrige medlemmer har vært sjeføkonom Harald Magnus Andreassen og tidligere administrerende direktør Olaug Svarva.
  • SPUs aksjeinvesteringer i energisektoren slik den er klassifisert av indeksleverandøren FTSE Russell utgjorde om lag 4 prosent av fondets markedsverdi ved utgangen av 2017, tilsvarende om lag 315 milliarder kroner.

Nett-tv Pressekonferanse om utvalgets råd om energiaksjer i SPU

Se sendingen her

Se sendingen her