Historisk arkiv

Pressemelding fra Statistikklovutvalget:

Flerårig program for offisiell statistikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Statistikklovutvalget foreslår at det etableres et flerårig program for offisiell statistikk, som både beskriver hvilken statistikk som skal produseres og fordeler ansvar mellom ulike statistikkmyndigheter. Programmet må forankres demokratisk og vedtas av regjeringen etter en prosess der statistikkbrukere høres.

Utvalget overleverte i dag sin innstilling til finansminister Siv Jensen.

– Det er vanskelig å tenke seg et moderne samfunn uten god statistikk. Statistikk danner grunnlag for politiske beslutninger, understøtter en opplyst samfunnsdebatt og bidrar til felles forståelse av økonomiske og sosiale forhold. Statistikk bidrar med andre ord til velstand og velferd, sier utvalgsleder Nils-Henrik von der Fehr.  Dermed bør den viktige beslutningen om hvilken offisiell statistikk som skal fremstilles, vedtas av politiske myndigheter etter en åpen prosess som sikrer at flest mulig interessenter høres. Det kreves betydelige ressurser for å produsere statistikk av høy kvalitet, og myndighetene må derfor prioritere den mest nyttige statistikken.

En naturlig ramme for en slik beslutning vil være et nasjonalt statistikkprogram, som fastsettes med jevne mellomrom. Programmet vil angi hva som skal produseres av offisiell statistikk og hvilke offentlige myndigheter som skal gjøre det. Hvordan statistikken skal utvikles, utarbeides og formidles, er opp til den enkelte statistikkmyndighet.

Et nasjonalt statistikkprogram er nødvendig for å samordne den offisielle statistikken. Den største delen produseres av Statistisk sentralbyrå – og slik bør det fortsatt være – men viktige deler produseres av andre myndigheter. For å unngå dobbeltarbeid og sikre at de forskjellige statistikkene produseres av dem som har de beste forutsetninger, må det legges en helhetlig plan for utvikling, utarbeidelse og formidling.

Statistisk sentralbyrå skal fortsatt være den sentrale statistikkmyndigheten. Byrået må få et større ansvar for samordning, og påse at andre statistikkprodusenter etterlever kvalitetskravene til offisiell statistikk.

Mer deling av data
– Datamaterialet Statistisk sentralbyrå samler inn og bearbeider for statistikkformål, utgjør en betydelig ressurs, som også andre bør kunne nyttiggjøre seg, sier von der Fehr.

Spesielt bør det bli mer deling av data for produksjon av offisiell statistikk. I tillegg bør forskningsinstitusjoner få lettere, enklere og billigere tilgang. Det bør også bli mulig for offentlige myndigheter med statistikk- og analysebehov å få tilgang til mer data enn i dag.

En ny lov må ivareta interessene til dem som har gitt fra seg opplysninger til statistikkformål, og da må personvern og kommersielle verdier beskyttes, men tilgangen kan likevel gjøres vesentlig videre enn i dag.

 

Les mer:

Nett-tv Statistikklovutvalget overleverer rapport

Se sendingen her

Se sendingen her