Historisk arkiv

Statistikklovutvalget overlevert sin rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Professor Nils-Henrik M. von der Fehr overleverte i dag utvalgsrapporten «Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå» til finansminister Siv Jensen (FrP).

Utvalget har vurdert statistikkloven og virksomheten til Statistisk sentralbyrå (SSB). Gjeldende statistikklov ble vedtatt i 1989. Det er bare gjort mindre endringer i forskrifter til loven siden den gang.

– Bakgrunnen for at vi satte ned statistikklovutvalget var et ønske om å gjennomgå den norske statistikklovgivningen i lys av de omfattende endringene som har funnet sted siden loven ble vedtatt, og spesielt se på om styringsstrukturen for SSB er i tråd med det europeiske regelverket. Jeg ser frem til å gå grundig inn i de vurderingene som utvalget har gjort, sier finansminister Siv Jensen.

SSB har i dag ansvar for å kartlegge og prioritere behov for offisiell statistikk, samordne statistikk som blir utarbeidet av andre forvaltningsorganer, utvikle statistiske metoder og utnytte statistikken til analyse og forskning. SSB har også hovedansvaret for Norges deltakelse i internasjonal statistisk samarbeid.

– Statistikkloven var svært moderne da den ble vedtatt. Siden den gang har vilkårene for statistikkproduksjon endret seg betydelig både nasjonalt og internasjonalt. Det gjelder blant annet mulighetene til å samle inn data og koble registre. Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter, men samtidig nye utfordringer, ikke minst når det gjelder personvernhensyn. Internasjonalt statistikksamarbeid er også blitt mer omfattende og gir langt flere føringer på norsk statistikkproduksjon enn tidligere, sier finansministeren.

Utvalgets rapport NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå vil bli sendt på høring innen kort tid.

Det vises til utvalgets pressemeldinger om innholdet i rapporten.

 

Les mer:

Nett-tv Statistikklovutvalget overleverer rapport

Se sendingen her

Se sendingen her