Historisk arkiv

Pressemeldinger

Utvalg skal vurdere beskatningen av havbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk.

– Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen. Samtidig bør skattesystemet innrettes slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Havbrukstillatelser utstedes av staten og gir en beskyttet rett til nærings­utøvelse. Det kan gi opphav til ekstra­ordinær avkastning, såkalt grunnrente, slik som i kraft- og petroleums­næringen. Samtidig er Norge et av de få stedene i verden hvor klimaforholdene naturlig legger til rette for effektiv oppdrett av laks og ørret i sjøen. Siden starten av 1970-tallet har den norske oppdretts­næringen utviklet seg kraftig, og Norge er i dag verdens største produsent og eksportør av atlantisk laks. Lønnsom­heten for havbruks­næringen har vært god i flere år, og avkastningen de siste 10 årene har stort sett ligget over avkastningen i industrien.

I regjeringens politiske plattform, Jeløya-plattformen, ble det understreket at naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser. Utnevnelsen av utvalget er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak der regjeringen ble bedt om å nedsette et partssammensatt utvalg for å utrede en ekstraskatt på havbruksnæringen.

Utvalget ledes av Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i økonomi ved UiO. I tillegg til personer fra akademia og advokater består utvalget av representanter fra LO, NHO og KS. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2019.

Finans­departementet vil invitere til et forum bestående av ytterligere ekspertise fra næringen, kommunene og arbeidslivsorganisasjonene samt uavhengige fageksperter. Utvalget bes arrangere konsultasjonsmøter med forumet der representantene kan gi innspill og utvalget kan reise problem­stillinger i arbeidet.

Les mer: