Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

350-kronersgrensen fjernes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å fjerne avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner, populært kalt 350-kronersgrensen. Det vil bidra til bedre konkurransevilkår for norske butikker. Regjeringen foreslår samtidig flere tiltak for å forenkle systemet både for tilbydere og forbrukere.

- Det er viktig at vi får på plass et system for beregning og betaling av avgift ved privatimport som er effektivt, og som sørger for lavest mulig gebyr for forbrukerne. Ordningen vi foreslår, er et godt svar på dette, sier finansminister Siv Jensen (FrP).  

- Med dette fjernes konkurranseulempen norske butikker har hatt fordi handel for småbeløp over nett har sluppet avgifter. Nå fjernes fritakene. Det bør norsk næringsliv være godt fornøyd med. Med forslaget vil blant annet sjokolade, godteri og mineralvann kjøpt på nett fra utlandet bli avgiftslagt fra første krone, sier Jensen.

Dette er de viktigste elementene i regjeringens forslag om å fjerne 350-kronersgrensen :  

  • Det opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av merverdiavgift, der ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen som tilbyr varer til norske forbrukere. Ordningen skal gjelde for varer med verdi inntil 3 000 kroner. Dette er i samsvar med OECDs retningslinjer for internasjonal handel og systemet som skal innføres i EU fra 2021. 
  • For forbrukere innebærer ordningen at merverdiavgiften er inkludert ved selve kjøpet. Når varene kommer til grensen, kan varene passere uten beregning og betaling av avgifter og toll. Den forenklede ordningen legger til rette for lavt gebyr for forbrukere ved import, og at forbrukere får oversikt over den totale prisen inkludert avgift når de handler hos registererte tilbydere. 
  • Som et forenklingstiltak fritas varer som håndteres i ordningen for toll. Næringsmidler, det vil si mat og drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer, holdes utenfor ordningen. Med disse grepene slipper utenlandske selgere og e-handelsplattformer å forholde seg til norsk regelverk for toll og særavgifter.  
  • Dette er et nytt system, og aktørene trenger derfor tid til å gjennomføre nødvendige endringer. Finansdepartementet er i løpende kontakt med  berørte aktører. Det tas sikte på at den forenklede ordningen kan innføres 1. april 2020.  
  • For mat og drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer, skal avgifter og toll beregnes og betales ved grensepassering. For mat og drikke fjernes 350-kronersgrensen fra 1. januar 2020.