Forsiden

Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal vurdere enklere merverdiavgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.

– I dag har vi tre ulike satser i denne avgiften, i tillegg til nullsatser. Et enklere og bedre system kan blant annet gi rom for å redusere andre skatter og avgifter, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Gruppen skal komme med minst en anbefaling som ikke påvirker statens inntekter fra avgiften og minst ett forslag som gir økte inntekter fra avgiften. Den skal også vurdere om det å bruke ulike satser er den beste måten å ivareta hensyn som for eksempel inntektsfordeling, folkehelse og miljø.

– Det kan jo hende at det er andre virkemidler som fungerer mer målrettet, sier finansministeren.

Ekspertgruppen består av:

  • Vibeke Hammer Madsen, tidligere administrerende direktør i Virke
  • Vidar Christiansen, professor emeritus, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Anders Mikelsen, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI

Utredningen skal leveres senest 15. mai 2019.

Les mer: