Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fredag 8. mars legger finansminister Siv Jensen frem regjeringens vurderinger av Statens pensjonsfond utlands (SPU) investeringer i energiaksjer.

Sted: Finansdepartementet. Akersgata 40, Oslo.
Tid: 8. mars klokken 12:30. Oppmøte senest klokken 12:15. 

Påmelding til presse@fin.dep.no innen fredag 8. mars klokken 10:00.

Ta med ID med bilde/pressekort ved oppmøte.

Pressekonferansen blir overført på nett-tv på regjeringen.no.

Nett-tv Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Se sendingen her

Se sendingen her

 Bakgrunn:

  • Finansdepartementet mottok i november 2017 et råd fra Norges Bank om at sårbarheten i statens formue for et varig fall i prisene på olje og gass vil kunne reduseres dersom sektoren tas ut av SPUs referanseindeks for aksjer. Banken understreket at rådet ikke gjenspeilet et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassvirksomhet.
  • Videre mottok Finansdepartementet i august 2018 en utredning fra en ekspertgruppe som på oppdrag fra departementet hadde vurdert om SPU bør være investert i energiaksjer. Gruppen anbefalte at SPU fortsatt bør investeres i energiaksjer, og viste blant annet til at Norge har høy evne til å bære oljeprisrisiko.
  • Både rådet fra Norges Bank og ekspertgruppens utredning har vært på offentlig høring.