Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Engangsavgiften fjernes for kjøretøy over 20 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår at engangsavgift for kjøretøy som er over 20 år fjernes. – Nå følger vi opp Granavolden-plattformen og fjerner engangsavgiften for kjøretøy som er over 20 år gamle, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Engangsavgift betales ved første gangs registrering av kjøretøy og omfatter de fleste typer kjøretøy, med unntak av tunge lastebiler og busser. Bruktimporterte kjøretøy får et prosentvis fradrag i avgiften basert på kjøretøyets alder.

For motorvogner som er 30 år eller eldre betales det ikke engangsavgift ut over vrakpantavgiften. I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil «fjerne engangsavgift for biler over 20 år».

­– Nå foreslår regjeringen å fjerne engangsavgift for alle kjøretøy over 20 år. Det betyr at biler og motorsykler over 20 år fremover kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. Forslaget gjelder ikke kun for biler, men også alle andre kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, sier finansministeren.   

Vrakpantavgiften videreføres uendret som i dag.

Endringen vil gjelde fra 1. juli 2019 for kjøretøy som oppnår 20 års registreringstid i 2019.

Les mer i Prop. 115 LS. (2018–2019) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga