Historisk arkiv

Finansministeren deltar på OECDs Global Forum for å intensivere arbeidet med løsninger for digitalisering av økonomien, åpenhet og skatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen (Frp) deltar i dag på OECDs 10-årsmarkeringen av Global Forum on Transparency and Exchange of Information.

– Skatteunndragelser og bankhemmelighold er skadelig for tilliten mellom land, det hemmer handel og undergraver velferdssamfunnet. Gjennom Global Forum har vi oppnådd formidable resultater for å sikre åpenhet og utveksling av informasjon mellom land. For bare ti år siden var det nærmest utenkelig at vi skulle få informasjon om bankkonti i om lag 100 land.

Finansministeren er paneldeltaker i "Is it the end of tax scandals? What’s next", hvor utfordringer knyttet til digitalisering av økonomien blir diskutert. 

– Jeg mener mye av svaret på hvordan vi skal møte den digitale økonomien ligger i forpliktende internasjonalt samarbeid. Det som kjennetegner den digitale økonomien er at den ikke kjenner til landegrenser. Da må vi arbeide på tvers av landegrensene.

I paneldebatt og bilaterale møter tar finansministeren opp utfordringer knyttet til digitalisering av økonomien, krav om økt åpenhet og skatt, virtuell valuta og andre virtuelle aktiva og formidling av tjenester over digitale plattformer.

Da Global Forum i 2009 ble reorganisert til det forum det er i dag, meldte G 20-lederne at dette var slutten på bankhemmelighold. Siden den gang er det oppnådd unike resultater innenfor åpenhet og informasjonsutveksling mellom landenes skattemyndigheter. Global Forum har spilt en svært viktig og sentral rolle i denne utviklingen.

Likevel gjenstår det mye arbeid på området. Skatteunndragelser forekommer fortsatt, og det er stadig nye hull og svakheter som blir forsøkt utnyttet.

– Det haster med å finne gode internasjonale løsninger på skattlegging av digital økonomi. Fremtiden er her nå og vi må håndtere den.

Finansministeren skal også holde et bilateralt møte med Pascal Saint-Amans, direktøren ved OECDs senter for skattepolitikk og administrasjon. Tema for møtet er fremdriften i arbeidet med å finne internasjonale løsninger for skattlegging av multinasjonale selskaper innenfor den digitale økonomien.

Bakgrunn

OECD er det ledende organet i det internasjonale skattesamarbeidet, med støtte fra G20-landene. Pascal Saint-Amans er direktør for Senter for skattepolitikk og administrasjon i OECD.