Forsiden

Historisk arkiv

Flypassasjeravgiften legges om 1. april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fattet vedtak om at flypassasjeravgiften legges om 1. april 2019. Det blir to satser avhengig av destinasjon, mot dagens ene faste sats.

Flypassasjeravgiften har i dag én sats (84 kroner) for alle flyginger fra norske lufthavner, uavhengig av lengde.

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtok Stortinget å legge om avgiften slik at den får to satser avhengig av lengden på flygingen:

  • Satsen reduseres til 75 kroner per passasjer for reiser med sluttdestinasjon i Europa
  • Andre flyginger får satsen økt til 200 kroner

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift med nærmere bestemmelser om avgiften. Som foreslått i statsbudsjettet 2018-19 gjelder omleggingen alle flyginger fra og med 1. april.

Følgende land får redusert sats på 75 kroner per passasjer:

Albania

Moldova

Andorra

Monaco

Belgia

Montenegro

Bosnia-Hercegovina

Nederland

Bulgaria

Norge

Danmark, med unntak av Grønland

Polen

Estland

Portugal

Finland

Romania

Frankrike, med unntak av oversjøiske departementer, territorier og samfunn

Russland vest for Uralfjellene

Hellas

San Marino

Hviterussland

Serbia

Irland

Slovakia

Island

Slovenia

Italia

Spania

Kosovo

Storbritannia

Kroatia

Sveits

Kypros

Sverige

Latvia

Tsjekkia

Liechtenstein

Tyskland

Litauen

Ukraina

Luxemburg

Ungarn

Makedonia

Vatikanstaten

Malta

Østerrike

Moldova

 

Finansdepartement har vært i dialog med EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om omleggingen av avgiften. ESA har ingen innvendinger til avgiftsomleggingen.