Forsiden

Historisk arkiv

Medlemmer til Norges Banks hovedstyre oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt seks eksterne medlemmer til Norges Banks hovedstyre. Samtidig er visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og visesentralbanksjef Egil Matsen utpekt til henholdsvis første og andre nestleder av hovedstyret.

Når ny sentralbanklov trer i kraft 1. januar 2020 skal Norges Banks hovedstyre utvides fra fem til seks eksterne medlemmer. Sentralbanksjefen og de to visesentralbanksjefene utgjør de interne medlemmene i styret, slik at det totale antallet medlemmer blir ni. Sentralbanksjefen leder hovedstyret. Ordningen med varamedlemmer avvikles.

Hovedstyrets ansvarsområder blir noe endret i lys av at det også blir opprettet en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Dermed er det naturlig at også kompetansesammensetningen endres noe.

– Det nye hovedstyret vil blant annet ha mer kompetanse innen kapitalforvaltning. Det er en naturlig konsekvens av at banken nå får en egen komité som skal sette styringsrenten og følge opp arbeidet med finansiell stabilitet, slik at styret i større grad kan konsentrere seg om å følge opp SPU og bankens øvrige virksomhet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Følgende eksterne medlemmer er oppnevnt til Norges Banks hovedstyre:

 • Hans Aasnæs oppnevnes som styremedlem for perioden 1. januar til 15. mai 2024. Aasnæs er utdannet landbruksøkonom fra Norges landbrukshøgskole på Ås, har høyere avdeling fra NHH og er autorisert finansanalytiker. Han er administrerende direktør i Western Bulk. Aasnæs har bakgrunn fra kapitalforvaltning.
 • Arne Hyttnes oppnevnes for perioden 1. januar 2020 til 15. mai 2022. Hyttnes er siviløkonom fra NHH. Han har sittet i hovedstyret som 1. varamedlem siden 2016. Hyttnes er pensjonist med lang erfaring fra bankvirksomhet og finansnæringen.
 • Benedicte Schilbred Fasmer oppnevnes for en periode fra 1. april 2020 til 15. mai 2024. Fasmer er siviløkonom fra NHH, og gikk nylig av som konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB Bank ASA. Hun har også vært sjef for DNBs virksomhet på Vestlandet. Schilbred Fasmer har erfaring fra kapitalmarkedet, shipping og industri.
 • Kristine Ryssdal oppnevnes for perioden 1. januar 2020 til 15. mai 2022. Ryssdal er jurist fra Universitetet i Oslo og har en Master of Law fra London School of Economics and Political Science. Hun har sittet i hovedstyret siden 2018. Ryssdal er juridisk direktør i Yara International ASA.
 • Nina Udnes Tronstad oppnevnes som styremedlem for perioden 1. januar 2020 til 15. mai 2022. Tronstad er sivilingeniør i industriell kjemi fra NTNU. Hun har vært konserndirektør i Statoil ASA og Kværner ASA. Tronstad har siden 2016 arbeidet med styreverv i kombinasjon med daglig ledelse av et familieeid privat investeringsselskap, en stilling hun vil fratre innen 1. januar 2020. Hun har bred ledererfaring fra industrisektoren og petroleumssektoren.
 • Karen Helene Ulltveit-Moe oppnevnes som styremedlem for perioden 1. januar 2020 til 15. mai 2024. Ulltveit-Moe er siviløkonom fra Universität Mannheim og dr. oecon. fra NHH. Hun har sittet i hovedstyret siden 2014. Ulltveit-Moe er professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Samtlige styremedlemmer har også annen styreerfaring.

Norges Banks hovedstyre fra 1. januar 2020:

 • Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen, Bærum
 • Første nestleder: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen, Oslo
 • Andre nestleder: Visesentralbanksjef Egil Matsen, Trondheim
 • Hans Aasnæs, administrerende direktør, Sande (1. januar 2020 – 15. mai 2024)
 • Arne Hyttnes, pensjonist, Gjøvik (1. januar 2020 – 15. mai 2022)
 • Benedicte Schilbred Fasmer, Executive Vice President, Bergen (1. april 2020 – 15. mai 2024)
 • Kristine Ryssdal, juridisk direktør, Oslo (1. januar 2020 – 15. mai 2022)
 • Nina Udnes Tronstad, daglig leder, Inderøy (1. januar 2020 – 15. mai 2022)
 • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor, Bærum (1. januar 2020 – 15. mai 2024)