Historisk arkiv

Vedlegg til ny statistikklov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Brev fra SSB 01.11.2018: Informasjon fra Statistisk sentralbyrå i arbeidet med statistikklovutvalgets utredning NOU 2018:7 (pdf)

 

Brev fra SSB 20.12.2018: Informasjon om nasjonalt program for offisiell statistikk (pdf)