Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Overrekkelse av rapport fra utvalget som har vurdert beskatning av havbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Mandag 4. november mottar finansminister Siv Jensen (Frp) rapporten fra utvalget som har vurdert beskatning av havbruk. I den forbindelse inviterer vi til pressekonferanse.

Tid: Mandag 4. november kl. 10:00. Oppmøte senest kl. 09:45.
Sted:
 Finansdepartementet, Akersgata 40.

Påmelding til kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard hem@fin.dep.no innen mandag 4. november kl. 08:00.

Ta med ID med bilde/pressekort ved oppmøte.

Vi gjør oppmerksom på at pressekonferansen er forbeholdt pressen. Overrekkelsen blir overført på nett-tv på regjeringen.no.

Nett-tv Overrekkelse av rapport fra utvalget som har vurdert beskatning av havbruk

Se sendingen her

Se sendingen her

Bakgrunn

Regjeringen oppnevnte et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk 7. september 2018. Utnevnelsen av utvalget er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak der regjeringen ble bedt om å nedsette et partssammensatt utvalg for å utrede en ekstraskatt på havbruksnæringen.

Havbrukstillatelser utstedes av staten og gir en beskyttet rett til nærings­utøvelse. Det kan gi opphav til ekstra­ordinær avkastning, såkalt grunnrente, slik som i kraft- og petroleums­næringen. Samtidig er Norge et av de få stedene i verden hvor klimaforholdene naturlig legger til rette for effektiv oppdrett av laks og ørret i sjøen.

Siden starten av 1970-tallet har den norske oppdretts­næringen utviklet seg kraftig, og Norge er i dag verdens største produsent og eksportør av atlantisk laks. Lønnsom­heten for havbruks­næringen har vært god i flere år, og avkastningen de siste 10 årene har stort sett ligget over avkastningen i industrien.

Utvalget har bestått av:

  • Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum (leder)
  • Advokat Gudrun Bugge Andvord, Oslo
  • Professor Claire Winifred Armstrong, Tromsø
  • Professor emeritus Vidar Christiansen, Nedre Eiker
  • Spesialrådgiver Grethe Fossli, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
  • Ordfører Ole Laurits Haugen, KS, Hitra
  • Daglig leder Helge Moen, Næringslivets Hovedorganisasjon, Stjørdal
  • Advokat Amund Noss, Oslo
  • Professor Linda Nøstbakken, Bergen