Historisk arkiv

Digitalskatt: Enighet om hovedrammene for forhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Medlemslandene i OECD-forumet Inclusive Framework ble under et møte 29. og 30. januar enige om hovedrammene for forhandlingene om internasjonale regler for skattlegging av multinasjonale selskap.

Medlemslandene er samtidig blitt enige om å fastholde den ambisiøse planen om å komme til en konsensus innen utgangen av 2020. Det neste møtet i Inclusive Framework er 1. og 2. juli. Der vil medlemmene forsøke å oppnå politisk enighet om bærende deler av avtalen og viktige tekniske løsninger.

– Digitaliseringen av økonomien gjør det nødvendig med nye internasjonale regler for skattelegging av multinasjonale selskap. Reglene skal sikre en mer rettferdig fordeling av skatteinntekter mellom land, og likere konkurransevilkår for bedrifter. Derfor er jeg glad for at dette arbeidet nå har tatt et viktig steg fremover. Det gjør det mulig å nå målsetttingen om en enighet innen utgangen av 2020, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Inclusive Framework on BEPS leder det internasjonale arbeidet med å finne globale løsninger for mer effektiv og rettferdig skattlegging i den digitale økonomien. Inclusive Framework er et samarbeidsforum med 138 medlemsland som ble opprettet for å følge opp OECD/G20s BEPS-prosjekt. Arbeidet består av to deler.

Den første delen (pilar 1) omhandler fordeling av beskatningsrett mellom land. Formålet er å gi landet der salget skjer en utvidet beskatningsrett, selv om selskapet ikke er fysisk til stede der. På møtet var det enighet om at de videre forhandlingene skal baseres på OECD-sekretariatets forslag til samordnet løsning (Unified Approach). De nye reglene skal gjelde for salg av automatiserte digitale tjenester og salg og markedsføring til forbrukere.

Den andre delen av arbeidet (pilar 2) er et forslag som skal sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt over et fastsatt minimumsnivå uavhengig av hvordan de er organisert eller hvor de er lokalisert. Inclusive Framework fremholder at det er gjort betydelig fremgang i arbeidet med den tekniske utformingen av pilar 2.

Inclusive Framework sier i en uttalelse at det fortsatt gjenstår mye arbeid med den tekniske utformingen av begge pilarene. Det er fortsatt ulike oppfatninger blant medlemslandene om viktige spørsmål knyttet til utforming av reglene, og mekanismer for å sikre forutsigbarhet og effektiv tvisteløsning. Medlemslandene skriver videre at de er innstilt på å finne løsninger innen utgangen av 2020.

Se også nyhetssak fra OECD