Historisk arkiv

Ekspertgruppe har levert rapporter om økonomiske tiltak og smitteverntiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Ekspertgruppen som ble nedsatt for å gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak, er nå ferdig med tilleggsoppdragene den fikk i april og har levert sine rapporter til Finansdepartementet og Helsedirektoratet. Ekspertgruppen er ledet av Steinar Holden.

Gruppen ble opprettet 25. mars 2020 og fikk i mandat å vurdere samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak. Rapporten "Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak - covid-19" (PDF)  ble offentliggjort 7. april 2020.

I slutten av april mottok gruppen to tilleggsoppdrag:

I forbindelse med tilleggsoppdragene ble gruppen utvidet med nye medlemmer.