Historisk arkiv

Ida Wolden Bache og Jon Nicolaisen utnevnt til visesentralbanksjefer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Ida Wolden Bache (47) og Jon Nicolaisen (60) er i statsråd i dag utnevnt til visesentralbanksjefer i Norges Bank. For å unngå et fast mønster der begge stillingene som visesentralbanksjef skal besettes samtidig, er Wolden Bache utnevnt fra 1.4.2020 til 31.3.2026 og Nicolaisen utnevnt fra 1.4.2020 til 31.12.2023.

Ida Wolden Bache kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank. Hun har jobbet i Norges Bank i to perioder, fra 2000 til 2009 og deretter siden 2013. I perioden 2010–2013 var hun seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets. Wolden Bache er utdannet sosialøkonom (Cand.oecon.) fra Universitetet i Oslo i 2000 og PhD i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo i 2007. Hun tiltrer stillingen som visesentralbanksjef med særskilt ansvar for fagsaker innenfor sentralbankvirksomheten, herunder finansiell stabilitet og betalingssystemer. Wolden Bache utnevnes også som første nestleder for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og andre nestleder for Norges Banks hovedstyre.

Jon Nicolaisen har hatt ulike stillinger i Norges Bank siden 1995. Siden 2014 har han vært visesentralbanksjef og nestleder av Norges Banks hovedstyre. Nicolaisen har tidligere arbeidet blant annet som nestleder i Økonomiavdelingen og i Plan- og utredningsavdelingen i Finansdepartementet, og som Head of Division i Economics Departement i OECD. Han er utdannet sosialøkonom (Cand.oecon.) fra Universitetet i Oslo i 1985. Nicolaisen tiltrer stillingen som visesentralbanksjef med særskilt ansvar for Statens pensjonsfond utland. Han utnevnes også som første nestleder for Norges Banks hovedstyre og andre nestleder for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.