Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å oppheve unntak i merverdiavgiftsloven for alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Med regjeringens forslag vil slike tjenester avgiftslegges med den alminnelige satsen på 25 prosent.

– På lik linje med andre varer og tjenester i samfunnet bør det være merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

 I dag betales det ikke merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og enkelte kosmetiske behandlinger. Helsetjenester er unntatt merverdiavgift fordi det for slike tjenester i liten grad betales markedspris. Denne begrunnelsen gjelder ikke for alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, som betales fullt ut av brukerne selv.

Regjeringen har til vurdering om enkelte nye personellgrupper skal kunne autoriseres i henhold til helsepersonelloven. Behandlinger utført av autorisert helsepersonell innenfor sitt fagområde omfattes av unntaket fra merverdiavgift for helsetjenester. For osteopater og naprapater foreslås derfor unntaket videreført frem til regjeringen har tatt stilling til om disse skal autoriseres som helsepersonell.