Historisk arkiv

Pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Invitasjon til pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter torsdag 2. april.

Til stede:

  • Finansminister Jan Tore Sanner (H)
  • Næringsminister Iselin Nybø (V)
  • Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid
  • Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen
  • Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer
  • Leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen
  • Administrerende direktør i SMB Norge, Olaf Thommessen

Sted: Marmorhallen, Kongens gate 20

Tidspunkt: Torsdag 2. april kl. 18:00

Nett-tv Pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter

Se sendingen her

Se sendingen her

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset i befolkningen. Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Vi har derfor et begrenset antall plasser til mediene, og ber derfor om påmelding til presse@fin.dep.no

Ved stor pågang kan det bli aktuelt med poolordning for foto og video, og presse kan bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.

Presse som ikke har anledning til å møte, som ikke får plass, eller som ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Angell på e-post bja@fin.dep.no med teksten PK KOMP i emnefeltet og informasjon om hvem spørsmålet stilles til. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus eller oppgi frilansoppdrag. Vi kan ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. For akkreditert presse er oppmøte senest klokken 17:45. Ta med gyldig pressekort eller ID med bilde.

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/shpfvryz/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Pressekontakt for finansministeren er kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, telefon 94 05 08 86, e-post therese-riiser.walen@fin.dep.no.

Pressekontakt for næringsministeren er kommunikasjonssjef Christine Spersrud Haug, telefon 97 52 67 59, e-post christine-spersrud.haug@nfd.dep.no.

Praktiske spørsmål kan rettes til kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Angell, telefon 95 20 03 50.