Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Redusert avgift på alkoholfrie drikkevarer med mindre sukker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på drikkevarer som enten har lavt sukkerinnhold eller kun er tilsatt kunstig søtstoff. Endringen kan bidra til lavere sukkerinnhold i produktene. Drikkevarene med høyest sukkerinnhold får uendret avgift. Produkter som kun inneholder naturlig sukker, vil fortsatt være fritatt for avgift.

– En differensiert avgift vil oppmuntre bransjen til å redusere sukkerinnholdet i produktene. Dette kan bidra til redusert sukkerinntak særlig blant barn og unge som i dag har et høyere inntak av sukker enn det som er anbefalt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Forslag til avgiftssatser og bevilgning fremmes nå, mens endringen iverksettes 1. juli 2021 slik at næringen blir varslet i god tid. Dette gir også tid til å avklare forslaget med ESA, og sende tilhørende forskriftsbestemmelser på høring.

Endringene kommer i tillegg til enigheten mellom regjeringspartiene og Frp i Revidert Nasjonalbudsjett 2020 hvor det ble vedtatt å redusere avgiftene på brus, saft og andre alkoholfrie drikkevarer til prisjustert 2017-nivå.

 

Vedtatt 2020

Forslag fra 1. juli 2021

Endring i pst.

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

 

 

 

Ferdigvare, over 8 gram sukker per 100 ml, kr/liter

3,51

3,63

3,4 %

Ferdigvare, over 5 t.o.m 8 gram sukker per 100 ml, kr/liter

3,51

3,27

-6,8 %

Ferdigvare, over 0 t.o.m 5 gram sukker per 100 ml, kr/liter

3,51

2,90

-17,4 %

Ferdigvare, kun tilsatt kunstig søtstoff, kr/liter

3,51

2,54

-27,6 %

 

 

 

 

Konsentrat (sirup), over 8 gram sukker per 100 ml, kr/liter

21,35

22,10

3,5 %

Konsentrat (sirup), over 5 t.o.m 8 gram sukker per 100 ml, kr/liter

21,35

19,89

-6,8 %

Konsentrat (sirup), over 0 t.o.m 5 gram sukker per 100 ml, kr/liter

21,35

17,68

-17,2 %

Konsentrat (sirup), kun tilsatt kunstig søtstoff, kr/liter

21,35

15,47

-27,5 %

 

 

 

 

Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

1,76

1,82

3,4 %

Konsentrat (sirup) basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

10,67

11,04

3,5 %