Historisk arkiv

«Statsbudsjettet.no» blir «regjeringen.no/statsbudsjettet»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Nettsiden statsbudsjettet.no blir lagt ned. Fra og med 10. september vil all informasjon om statsbudsjettet kun være tilgjengelig på regjeringen.no.

Nettsiden statsbudsjettet.no ble opprettet i 2001 for å samle all informasjon om statsbudsjettet på ett sted. Siden inneholdt mer informasjon enn det som fantes på regjeringen.no, blant annet stikkordsliste, fylkesvise oversikter og svar på budsjettspørsmål fra Stortinget. Budsjettdokumentene har hele tiden blitt publisert på begge nettstedene.

Nå samles all informasjon om statsbudsjettet på regjeringen.no, slik at publikum kun behøver å forholde seg til ett nettsted.

Når Statsbudsjettet 2021 legges frem 7. oktober vil budsjettdokumentene, pressemeldingene, tallmaterialet, stikkordslisten og fylkesoversikten være tilgjengelig på regjeringen.no/statsbudsjettet fra klokken 10. Svar på budsjettspørsmålene fra Stortinget vil bli lagt ut fortløpende på den samme siden.

Fra regjeringen.no/statsbudsjettet er det også mulig å raskt finne tilbake til tidligere års budsjetter.

På samme måte som tidligere kan de som ønsker å motta e-post når budsjettet legges frem registrere seg på regjeringen.no.

All informasjon knyttet til Statsbudsjettet 2019 og 2020 er allerede tilgjengelig på regjeringen.no/statsbudsjettet. Dermed er det mulig å gjøre seg kjent med siden i god tid før neste statsbudsjett kommer om en måned.

Adressen www.statsbudsjettet.no vil fra 10. september peke til www.regjeringen.no/statsbudsjettet