Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022:

Forenklet rapportering ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår forenklinger i rapporteringsreglene for norske oppdragsgivere som benytter utenlandske oppdrags- eller arbeidstakere. Forslaget er ment å imøtekomme bekymringer fra ESA samtidig som det gjør opplysningsplikten mindre byrdefull og ivaretar skattemyndighetenes behov for nødvendige opplysninger.

– Regjeringen er opptatt av å sikre riktig og lik beskatning og å motvirke konkurransevridning og arbeidslivskriminalitet. Vi mener at denne løsningen svarer godt på spørsmålene ESA har reist, samtidig som vi opprettholder rapporteringskrav som er nødvendige for et ryddig arbeidsmarked, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

ESA konkluderte opprinnelig med at den særskilte rapporteringsplikten for norske oppdragsgivere som benytter utenlandske oppdragstakere, er i strid med EØS-reglene. For Norge har det vært viktig å opprettholde reglene som er nødvendige for å få rett skatt til rett tid, bekjempe skatteunndragelse og ha en effektiv innkreving. Dette fremmer like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske oppdragstakere.

Forslaget som nå legges frem er utarbeidet etter konsultasjon med EFTAs overvåkningsorgan ESA.

– Jeg håper at dette fører til at en lang tilsynssak med ESA nå går mot slutten, sier finansministeren.