Historisk arkiv

Historisk avtale om skattlegging av store flernasjonale selskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fredag denne uken vedtok OECD/G20-forumet «Inclusive Framework» en avtale om internasjonal skattlegging av store flernasjonale selskaper. Avtalen sikrer at selskapene må betale minst 15 prosent skatt fra 2023, uansett hvordan de innretter seg. 136 av 140 medlemsland sluttet seg til avtalen.

– Dette er en historisk avtale som vil bety mye for en liten og handelsbasert økonomi som vår. Det har vært krevende forhandlinger underveis, men den felles interessen om å finne en omforent løsning viste seg å være sterkere enn utfordringene. Dette viser hvor viktig det er å fortsette å jobbe sammen om internasjonale løsninger, selv om vi møter motstand, i stedet for å falle for fristelsen til å lage nasjonale særregler, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Avtalen består av to hovedelementer (pilarer) som samlet vil sikre en effektiv og mer rettferdig skattlegging av overskuddet i store flernasjonale selskaper:

Pilar 1 innebærer at en del av overskuddet i særlig lønnsomme og store virksomheter blir skattlagt i det landet de har salgsinntekter, selv uten at selskapene er fysisk til stede i markedet. Pilar 2 etablerer et gulv for skattekonkurranse mellom land, ved å sikre at overskudd blir skattlagt med minst 15 prosent uansett hvordan selskapet innretter seg for å styre inntekten mellom ulike skattejurisdiksjoner.

– De siste årene har vi fått på plass viktige tiltak for å begrense mulighetene til overskuddsflytting og skatteplanlegging. Med denne avtalen tar vi nye steg i retning av et internasjonalt skattesystem som er bedre tilpasset en stadig mer globalisert og digitalisert økonomi. Det har stor betydning for stabilitet og ro i verdenshandelen, sier Sanner.

Finansministeren deltok denne uken på flere OECD-møter i Paris hvor både den globale skatteavtalen og klimafinansiering var blant temaene som ble diskutert. Han hadde også et bilateralt møte med John Kerry, som er president Bidens spesialutsending for klima.