Historisk arkiv

Ny dato for Statsbudsjettet 2022: 12. oktober 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Statsbudsjettet 2022 blir lagt frem tirsdag 12. oktober 2021.

Budsjettdokumenter og pressemeldinger blir tilgjengelig fra klokken 10.00 på www.regjeringen.no, samtidig med at finansminister Jan Tore Sanner (H) holder Finanstalen i Stortinget.

Pressemelding med nøkkeltall kommer som vanlig klokken 08.00.