Historisk arkiv

Pressemeldinger

Pressekonferanse om Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Eiendomsmeglingsutvalget som har gjennomgått eiendomsmeglingsloven, overleverer sin utredning til finansminister Jan Tore Sanner fredag 4. juni.

Nett-tv Pressekonferanse om Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Utvalgsleder professor Espen R. Moen vil presentere hovedlinjene i utvalgets utredning, før den overrekkes til finansminister Jan Tore Sanner (H). Både leder og flere medlemmer av utvalget er tilgjengelig for pressen etter presentasjonen.

Tidspunkt: Fredag 4. juni kl. 10:00

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18

Påmelding til presse@fin.dep.no

Oppmøte senest kl. 09:45. Pressekonferansen er forbeholdt medlemmer av pressen. Ta med gyldig pressekort og ID.

Pressekonferansen overføres direkte på nett-TV.

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til presse@fin.dep.no med teksten PK Eiendomsmeglingsutvalget i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest kl. 09:30 fredag 4. juni. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Angell, tlf. 952 00 350.

Bakgrunn

Regjeringen satte i oktober 2019 ned Eiendomsmeglingsutvalget som skulle evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering.

Sammensetning av utvalget:

 • Professor Espen R. Moen, Oslo (leder) 
 • Forsker André K. Anundsen, Porsgrunn 
 • Høyskolelektor Terje Bergem, Trondheim 
 • Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus 
 • Professor Hilde Hauge, Bergen 
 • Fagdirektør Olav Kasland, Midt-Telemark 
 • Fagsjef Hanne Nordskog-Inger, Holmestrand 
 • Sjef for dataanalyse og kunstig intelligens Julija Pauriene, Oslo 
 • Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten H. Pihl, Gjerdrum 
 • Daglig leder Tonje Hovde Skjelbostad, Oslo 
 • Seksjonssjef Anne-Kari Tuv, Bærum 

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embedkode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/shpfvryz/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre smittespredning

Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Det kan, ved stor pågang, være aktuelt å be presse om å følge pressekonferansen digitalt.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.