Historisk arkiv

Pressekonferanse om ny lønnsstøtteordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Jan Tore Sanner legger frem regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning på en pressekonferanse fredag 5. mars kl. 12. Ordningen er utformet i dialog med NHO, LO og Virke, som også vil delta på pressekonferansen.

Sted: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20.
Tidspunkt: Fredag 5. mars kl. 12.00

Nett-tv Pressekonferanse om ny lønnsstøtteordning

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Påmelding til presse@fin.dep.no innen fredag kl. 10.00.

Oppmøte for presse senest kl. 11.45. Ta med gyldig pressekort og ID.

Vi har et begrenset antall plasser og ber hver redaksjon om å holde antall deltagere på et minimum. Ved stor pågang kan det bli aktuelt å be presse om å følge pressekonferansen digitalt. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.

Presse som ikke har anledning til å møte, eller som ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende spørsmål til presse@fin.dep.no. Skriv "PK lønnsstøtte" i emnefeltet. Spørsmålene må være sendt innen kl. 11.15. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/shpfvryz/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Pressekontakt for finansministeren er kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, telefon 94 05 08 86, e-post trw@fin.dep.no.

Pressekontakt for administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO er Unni Strømstad, telefon 97 75 34 53, e-post unni.stromstad@nho.no

Pressekontakt for LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er Trond Gram, telefon 99 61 81 69, e-post trond.gram@lo.no.

Pressekontakt for administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke er Anders Rikstad, telefon 94 30 64 41, e-post anders.rikstad@virke.no