Forsiden

Historisk arkiv

Seminar om Perspektivmeldingen 2021 og rapporten «Norge mot 2025»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fredag 12. februar legger regjeringen frem Perspektivmeldingen 2021. I den forbindelse inviterer Finansdepartementet til et digitalt miniseminar kl. 14.00–15.30 om fremtidens Norge: «En ny æra. Norge i tiårene som kommer».

Nett-tv Seminar om Perspektivmeldingen 2021 og rapporten «Norge mot 2025»

Se sendingen her

Se sendingen her

Finansministeren holder sin perspektivtale og Jon Gunnar Pedersen presenterer hovedtrekkene i rapporten fra «Norge mot 2025»-utvalget som han leder. Deretter vil sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, kommentere innholdet i Perspektivmeldingen før det blir åpnet for spørsmål fra dere som følger sendingen.

Alle presentasjonene fra seminaret (PDF)

Program

14.00 Finansminister Jan Tore Sanner holder sin perspektivtale

14.30 Utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen presenterer hovedtrekkene fra rapporten «Norge mot 2025»

14.45 Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets kommenterer Perspektivmeldingen 2021

15.10 Finansministeren og utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen svarer på spørsmål

Møtet er digitalt og strømmes direkte på denne siden og på Facebook.

Alle som følger sendingen kan sende inn spørsmål til finansministeren og utvalgslederen underveis. Spørsmålene sendes til trw@fin.dep.no. 

Om Perspektivmeldingen

I tiårene som kommer vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet. Norge har verdens beste utgangspunkt for å håndtere omstillingen som kommer. For å sikre velferdssamfunnet må vi skape flere jobber i privat sektor, flere må komme i jobb og vi må få mer ut av ressursene våre. Vi må satse på utdanning, integrering, inkludering, innovasjon og effektivisering.

Meldingen blir offentlig 12. februar kl. 11.45, og vil bli presentert på pressekonferanse samme dag kl. 12.00.

Om utvalget «Norge mot 2025»

Utvalget ble satt ned av regjeringen i mai 2020, og fikk i oppdrag å vurdere hva som blir den nye «normalen» i norsk økonomi etter pandemien. De ble bedt om å se på hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025.

Utvalget leverte første delrapport i oktober 2020 og legger frem andre delrapport denne uken. Endelig rapport skal være klar i løpet av våren 2021.

Spørsmål om seminaret kan rettes til senior kommunikasjonsrådgiver Ajfer Husejin: ajfer.husejin@fin.dep.no / 95 93 64 85