Historisk arkiv

Stort flertall i OECD om internasjonal skattereform

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

130 land og jurisdiksjoner i OECD-forumet Inclusive Framework er enige om hovedelementene i en internasjonal reform for skattlegging av multinasjonale selskap.

– Arbeidet for en mer rettferdig skattlegging av store flernasjonale selskap nådde i dag en viktig milepæl. Enigheten mellom 130 land bidrar til å sikre likere konkurransevilkår for bedrifter, og en mer rettferdig fordeling av skatteinntekter mellom land. Norge har vært en aktiv bidragsyter for en global konsensusløsning, og vi har gitt klar støtte til den politiske erklæringen som nå ligger på bordet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Konsensusløsningen har to deler (pilarer) som utgjør en samlet pakke. Den ene pilaren vil gi markedsjurisdiksjoner utvidet rett til å skattlegge en del av ekstraordinært overskudd i de om lag 100 største konsernene med høy lønnsomhet i global handel. Dette vil omfatte de store teknologiselskapene, som også er vinnerne i den digitaliserte økonomien.

Den andre pilaren vil etablere et minimum effektivt skattenivå på minst 15 prosent for store multinasjonale selskap. Samlet vil dette medføre den største reformen i det internasjonale skattesystemet på nær hundre år.

– Vi har respekt for at mange land har måttet inngå kompromisser for å komme frem til denne løsningen. Jeg er fornøyd med at løsningene vil stanse kappløpet mot bunnen i internasjonal konkurranse om lave selskapsskatter, samtidig som løsningen minsker insentivene til aggressiv skatteplanlegging, sier Sanner.

Inclusive Framework omfatter alle kategorier stater og jurisdiksjoner av alle størrelser, med bred deltakelse også fra utviklingsland.

Med enighet om hvordan ulike land skal fordele retten til å skattlegge store multinasjonale selskap, vil ensidige tiltak for å skattlegge digitale tjenester gjennom avgifter på brutto omsetning stanses og avvikles. Ni av de 139 medlemmene i forumet har ennå ikke sluttet seg til forslaget, men deltar i det videre arbeidet for en fullstendig konsensusløsning i oktober.

Nyhetssak fra OECD, lenker til den politiske konsensuserklæringen, samt oversikt over de 130 land og jurisdiksjoner som har sluttet seg til erklæringen (OECDs nettside)