Historisk arkiv

Perspektivmeldingen 2020:

Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen
Perspektivmeldingen 2020:

Gode valg for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fremtiden er alltid usikker, men vi må gjøre vårt beste for å forberede oss på den likevel. Derfor jobber vi nå for å legge frem Perspektivmeldingen allerede til våren, skriver statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen i Aftenposten i dag.

Perspektivmeldingen har lang tradisjon i norsk politikk. Den peker på fremtidens utfordringen, og hvordan regjeringen planlegger å møte disse. Vanligvis legges den frem i slutten av stortingsperioden. Nå fremskynder vi dette med et år.

Oljerikdommen har de siste tiårene gitt Norge et handlingsrom få andre land har opplevd. Fremover vil lavere vekst i Statens pensjonsfond utland gi mindre mulighet for økt oljepengebruk. Norge må dermed skape vekst i andre næringer for å opprettholde det gode samfunnet vårt.

Noen drivkrefter skaper gjennomgripende endringer i Norge. Oppslutningen om internasjonal handel er under press. Høyere konfliktnivå mellom stormaktene og nye barrierer mot handel kan gi svakere økonomi i store deler av verden. Det kan treffe en liten og åpen økonomi som Norge hardt.

Vi er i gang med et grønt skifte i norsk økonomi, og klimautfordringene kommer til å kreve omfattende tiltak både ute og hjemme. Vi har ambisiøse mål for utslippskutt innen 2030, som samtidig åpner for nyskaping og verdiskaping. Et sentralt spørsmål må bli hvordan vi skal utvikle en økonomi som er mer bærekraftig og mindre oljeavhengig?

Vi blir flere eldre og for mange unge står utenfor arbeidslivet. Samtidig krever arbeidslivet høyere kompetanse. Å sikre at så mange som mulig har en jobb å gå til krever både at vi satser på kompetanse og at de sosiale ordningene gjør terskelen inn i arbeidslivet lavest mulig.

Digitalisering fører til raske endringer både for bedrifter, enkeltmennesker og offentlige virksomheter. Den gir oss muligheter til å gjøre ting bedre og til å utvikle nye arbeidsplasser og bedre tjenester. Den gir samtidig nye globale pengestrømmer og skaper selskaper med stor makt på tvers av landegrensene. Det stiller nye krav til konkurranseregulering og skattesystemer.

Dette er ikke mulige utviklingstrekk i en fjern fremtid. Dette er ting som skjer nå. Vi har gjort store endringer de siste årene for å få flere i jobb og bidra til at det skapes flere verdier. Vi har gjort endringer for et mer bærekraftig pensjons- og skattesystem, lavere klimautslipp, og bygget et politi og forsvar som er tilpasset en ny tid og nye trusselbilder. Men endringene som skjer rundt oss krever at vi holder reformtempoet oppe.

Perspektivmeldingen 2020 vil ha størst oppmerksomhet rundt utviklingen frem til 2030, til forskjell fra tidligere hvor fokus har vært enda mer langsiktig og dermed «ufarlig». Målet er å knytte arbeidet enda tettere på de tøffe utfordringene som Norge overfor.