Historisk arkiv

Svartmaling av situasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I kjølvannet av et utspill fra Ap utviser Nationen bekymring for at sysselsettingsveksten ikke kommer i hele landet. Det er det ingen grunn til.

I løpet av det siste året er det blitt nesten 50 000 flere sysselsatte, 4 av 5 i privat sektor. Jeg er glad for at det skapes mange nye jobber i Norge, enten de skapes på Lillestrøm, i Austevoll eller i Kirkenes.

Arbeiderpartiet er bekymret over at om lag 4 av 10 nye sysselsatte bor i Oslo og Akershus, den bekymringen kommer i tilfelle sent. Også fra 2008 til 2013 mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Tajik selv satt i regjering var rundt 4 av 10 nye sysselsatte bosatt i Oslo og Akershus, ifølge registerbasert sysselsettingsstatistikk.

Jeg er opptatt av at det skal skapes jobber i hele landet, og vi legger til rette for nettopp det. Jeg deler nemlig ikke virkelighetsbeskrivelsen til Ap og Nationen. Alle fakta vi har tilgjengelig, viser at veksten i norsk økonomi kommer i alle næringer over hele landet. Og det er i distriktsfylkene vi finner den laveste arbeidsledigheten. Det er et tegn på at folk flest er i jobb.

En forutsetning for at vi skal klare å skape enda flere arbeidsplasser er at rammebetingelsene er gode. Det er to ting norske bedriftseiere er opptatt av når jeg møter dem. Det ene er skatt, og det andre er samferdsel. Denne regjeringen leverer på begge deler fordi vi vet at lavere skatter og avgifter og raskere forflytning av folk og varer betyr noe for bedriftene der ute, og det er nettopp bedriftene som skaper arbeidsplassene. Vi bygger nye veier som aldri før, har senket skatter og avgifter med 25 milliarder kroner og gjort forenklinger for næringslivet tilsvarende 15 milliarder kroner.

Hovedutfordringen i arbeidsmarkedet nå, med så lav arbeidsledighet og en sysselsetting som stiger, er at mange av bedriftene våre mangler kvalifisert arbeidskraft. Et av regjeringens viktigste prosjekter de neste fire årene er derfor en kompetansereform i arbeidslivet gjennom bedre og mer tilgjengelig etter- og videreutdanning. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi.

Denne regjeringen er opptatt av å lytte til folk og bedrifter, og de tiltakene som jeg beskriver her betyr noe for folk flest. Så kan andre heller bruke tiden sin på å diskutere marginale forskjeller i sysselsettingstallene.