Historisk arkiv

Finansministerens innledning på pressekonferanse om nye næringslivstiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Sjekkes mot
fremføring

Dette har vært en tøff uke.

Den er særlig tøff for alle som har blitt smittet og er syke, den er tøff for alle i helsevesenet og andre kritiske samfunnsfunksjoner som jobber dag og natt for å holde hjulene i gang.

Den er tøff for bedrifter som må stenge ned eller som opplever at alle kundene forsvinner over natten. Og den er tøff for alle de som frykter at jobben forsvinner.

Det er viktig at vi samarbeider i denne krevende tiden og vi skal komme gjennom dette som sammen.

Den viktigste jobben vi som samfunn har nå, er å begrense utbruddet av koronaviruset mest mulig. Men tiltakene vi har iverksatt rammer norske bedrifter og selvstendig næringsdrivende kraftig.

Mange bedrifter har for tiden liten eller ingen inntekt, men de har faste utgifter som de må betale. Det betyr at de veldig fort kan komme i likviditetskrise – det finnes ingen penger til å betale regningene.

Vi skal gjøre alt vi kan for at Norge kommer best mulig gjennom den krisen vi nå står i.

Det betyr blant annet at vi vil sette inn tiltak som hjelper levedyktige bedrifter med å holde seg flytende til vi er tilbake i en normal hverdag.

På fredag lanserte vi noen tiltak. Og vi varslet at det kommer flere. Vi jobber på spreng for å få disse på plass, men jeg vil allerede nå informere om to tiltak som vi vil legge frem for Stortinget så snart som mulig:

To låneordninger som er godt tilpasset den situasjonen vi nå står i og med en samlet ramme på 100 milliarder kroner.

For det første vil vi etablere en statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Med en slik garanti vil kriserammede bedrifter lettere kunne skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den tøffe tiden.

Ordningen vil gjelde for nye lån til bedrifter som bankene vurderer å være lønnsomme på sikt.

Vi foreslår at ordningen i første omgang får en ramme på 50 milliarder kroner. Vi vil foreslå mer om det skulle vise seg at det skulle være behov for det.

Vi er i dialog med banknæringen om utforming og kriterier for ordningen, og vil om kort tid komme tilbake med mer informasjon.

Vår intensjon er at ordningen kommer på plass så snart som mulig og sikrer levedyktige bedrifter den likviditeten de trenger i den ekstraordinære situasjonen de nå står i.

Vi jobber med å få detaljene på plass, og vil legge frem en proposisjon for Stortinget så raskt som mulig.

Det er bankene som har kundekontaken, distribusjonsnettet og kompetanse på kredittvurdering. Det er derfor best og mest effektivt at det er de som administrerer tiltaket. Vi skal se til at bankene forvalter ordningen slik den er tenkt å være.

Den andre ordningen vi foreslår er rettet inn mot de største bedriftene i Norge. Disse bedriftene låner i større grad penger gjennom obligasjonsmarkedet.

Vi vil derfor foreslå å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Dette er en ordning som vi har gode erfaringer med fra tidligere.

Tiltaket vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, slik at bedriftene fortsatt får lån.

Og sammen med andre tiltak som regjeringen foreslår, vil dette bidra til å bygge tillit i kapitalmarkedet og sikre norsk næringsliv finansiering.

Vi vil foreslå at fondet får en ramme på inntil 50 milliarder kroner, som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter.

Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som er statens kapitalforvalter av Statens pensjonsfond Norge.

Regjeringen følger situasjonen nøye og er i tett dialog med partene i arbeidslivet og andre aktører. Vi er også i god dialog med Stortinget med sikte på bred enighet og rask gjennomføring.

I løpet av de siste dagene har vi foreslått en tiltakspakke som vil avhjelpe situasjonen. Det vil likevel være behov for mer. Det kommer. Dette jobber vi allerede med.

Til tross for tiltakene vi setter inn, må vi være forberedt på at vi vil oppleve konkurser i Norge i den perioden vi nå går inn i.

Regjeringens mål er at en størst mulig del av norsk næringsliv og flest mulig arbeidsplasser overlever gjennom denne ekstraordinære tiden. Regjeringen vil gjøre alt vi kan for å bidra til nettopp det.

Nett-tv Pressekonferanse om næringslivstiltak

Se sendingen her

Se sendingen her