Historisk arkiv

Frokostmøte om analyse og framskriving innen psykisk helsevern og TSB

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Psykisk helsevern og rusbehandling i årene som kommer – hva er behovene og hvordan kan vi dekke dem?

Nett-tv Frokostmøte om analyse og framskriving innen psykisk helsevern og TSB

Se sendingen her

Se sendingen her

Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer bruker- og pårørendeorganisasjoner, de regionale helseforetakene, KS, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og presse til frokostmøte om fremtidige behov og kapasitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).