Forsiden

Historisk arkiv

Vil skape pasientenes helsetjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Brukerne og pasientene er hovedpersonene, og det er deres behov som skal være styrende for utvikling av helsetjenestene. Bent Høie inviterte til samarbeid da han møtte pasient- og brukerorganisasjonene torsdag.

– Det er vanskelig å sette pasienten i sentrum hvis det allerede står noen andre der. Derfor er jeg så glad for at dere er her for å gi oss gode innspill. Dere har skoen på og vet hvor den trykker. Skal vi gjøre sykehusene og helsetjenesten mer brukerorientert må vi lytte til brukerne, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da han innledet møtet.

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk gode innspill og spørsmål da han møtte pasient- og brukerorganisasjonene for første gang.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk gode innspill og spørsmål da han møtte pasient- og brukerorganisasjonene for første gang. (Helse- og omsorgsdepartementet)

 

Over 80 organisasjoner var representert på møtet. Både statsråden og organisasjonene var opptatt av at tjenestene må gjøres mer brukerorientert.

– Samarbeidet med pasient- og brukerorganisasjonene vil bli spesielt viktig i arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan. Jeg setter stor pris på engasjementet, innspillene og spørsmålene som har kommet her i dag, og ser frem til prosessen videre, sa Høie.

– For mange handler det ikke om å bli frisk, men å leve med sykdommen. For meg er det viktig at man likevel skal kunne leve et godt liv. Da trenger vi helsetjenester som tenker mer på å leve med, ikke bare å leve uten. Skal vi klare det, er det helt avgjørende at dere er med på å ta beslutningene, sa Høie.