Historisk arkiv

Foreslår å oppheve betjeningskravet for solarier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender mandag 7. juli 2014 på høring et forslag om å oppheve betjeningskravet for solarier. Departementet foreslår i stedet andre løsninger for å håndheve aldersgrensen. Disse alternative løsningene er mindre kostnadskrevende, samtidig som løsningene ivaretar kontroll av aldersgrensen på en tilfredsstillende måte.

 -          Jeg er bekymret for økningen i forekomsten av føflekkreft og det er dokumentert at uvettig solariebruk blant unge øker risikoen for hudkreft. Vi er derfor opptatt av at aldergrensen for bruk av solarier håndheves på en tilfredsstillende måte og at ansatte i solstudioer selv har kunnskap og gir riktig kundeinformasjon. Men det finnes smartere løsninger å håndtere dette på enn et kostbart betjeningskrav, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Statens strålevern har utredet ulike løsinger for elektronisk alderskontroll, men eksemplene er ikke uttømmende. Det finnes mange ulike teknologiske løsninger og feltet er i stadig utvinkling. Departementet mener  derfor at den mest hensiktsmessige løsningen er at solsetudioene selv kan velge hvilket system for alderskontroll de ønsker å benytte, så fremt det oppfyller visse minstekrav.

Høringsforslaget innebærer i tillegg en videreføring av solarieprøven ved at den gjøres obligatorisk for den ansvarlige for den daglige driften og ansatte med kundekontakt.

Forslaget innebærer også en tydeliggjøring av kravet til kundeinformasjon om risikofaktorer ved solariebruk. For å sikre solarievirksomheter mulighet til å velge løsning tilpasset virksomhetens størrelse, mener departementet at det kun bør stilles krav om generell veiledning til kundene.  

Høringsfristen er 29. september 2014

Les høringsdokumentene