Historisk arkiv

Ny konsesjon for Haldenreaktoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vedtok fredag 5. desember å gi fornyet konsesjon til å eie og drive Haldenreaktoren til Institutt for energiteknikk for seks år.

Statens strålevern har i sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet konkludert med at Haldenreaktoren fortsatt er i god teknisk stand og anbefalt at det gis videre konsesjon. Regjeringen viderefører konsesjonsperioden på seks år.

Det er stilt en rekke vilkår for konsesjonen som blant annet gjelder rapportering, sikkerhet og tilsyn. Det stilles også nye krav til styring og ledelsesforankring av det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Videre presiseres det at forskningsresultater kun skal brukes innen sivil sektor til fredelige og ikke-eksplosive formål og at tilsendte prøver av bestrålt brensel som hovedregel skal returneres til oppdragsgiver etter endt oppdrag. Institutt for energiteknikk sine dekommisjoneringsplaner skal også revideres.

Haldenreaktoren er viktig i Haldenprosjektet. Prosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt mellom 20 land, der formålet er å gjøre drift av kjernekraftanlegg internasjonalt sikrere. Den norske deltagelsen i prosjektet bidrar til å sikre Norge grunnleggende kompetanse i reaktorteknologi, bevare en nasjonal beredskap vedrørende ulykker, overvåke og sikre atomanlegg i Norges nærområder og sikre norsk innflytelse i det internasjonale atomsikkerhetsarbeidet.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter