Forsiden

Historisk arkiv

Trygge rammer for omskjæring av gutter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Regjeringen vil skape tryggere forhold for norske gutter som omskjæres, ved å få dette inn i det offentlige helsevesenet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsministeren har varslet at departementet vil fremme en lovproposisjon for Stortinget snart, som legger opp til at rituell omskjæring av gutter skal utføres i spesialisthelsetjenesten.

- Alternativet, sier Høie, er at dette foregår i uordnete former, med økt risiko for guttene som blir omskåret. Det viktigste for meg er å hindre at dette utføres av ukyndige personer. Det vil vi unngå med regjeringens forslag.

De fleste rituelle omskjæringer skjer i dag utenfor helsetjenesten. Vi vet ikke om inngrepet blir utført forsvarlig, og med nødvendig smertelindring.

Forslaget skal sikre at inngrep utføres på en forsvarlig måte av kompetent personell. Foreldre vil få god informasjon og mulighet for oppfølging etter inngrepet. Et lett tilgjengelig offentlig tilbud vil være med på å hindre at barn utsettes for helsefare. Høie presiserer at fagfolkene må vurdere hvilken type smertelindring som egner seg i hvert enkelt tilfelle.

Helse- og omsorgsministeren sier han ikke er fremmed for at det kan gjøres avtaler med private klinikker som utfører inngrepet, men understreker at det offentlige må ha ansvaret, for å sikre forsvarlighet.

- Å tillate leger å reservere seg mot å utføre omskjæring blir ikke aktuelt, sier helse- og omsorgsministeren. Han håper imidlertid sykehusene vil ta hensyn til leger med motforestillinger mot inngrepet, og finner løsninger for å ivareta dem og likevel tilby tjenesten.

Et forslag til regulering av rituell omskjæring av gutter var på høring i 2011. Det var da ikke et tema om inngrepet skal forbys eller ikke. Et flertall av høringsinstansene støttet da en lovregulering.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter