Historisk arkiv

Vil redusere saltinnholdet i maten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt i dag 4. juni, det første møte med næringslivet om et tettere samarbeid med bransjen om folkehelse.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt 4. juni det første møte med næringslivet om et tettere samarbeid med bransjen om folkehelse.

Næringslivsgruppen skal jobbe frem konkrete tiltak som kan bidra til å bedre kostholdet i befolkningen i tråd med kostanbefalingene og målene fra Verdens helseorganisasjon om reduksjon i salt, sukker og mettet fett. Tjue aktører har sagt ja til å delta.

– Dette er aktører som har stor innflytelse på folks kosthold, og dermed på folkehelsen. Første møtet var svært positivt. Jeg opplever at næringen ønsker å ta ansvar og jeg har stor tro på at vi skal komme frem til konkrete tiltak som vil gi norske forbrukere sunnere produkter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt 4. juni første møte i næringslivsgruppe for folkehelse (Helse- og omsorgsdepartementet)

Reduksjon av salt

Det første Høie ønsker et forpliktende samarbeid om er reduksjon av salt i matvarer. Verdens helseorganisasjon har pekt på reduksjon i saltinntak som et av de mest kostnadseffektive tiltakene på folkehelseområdet.

–Hvis vi klarer å få de store aktørene i norsk matindustri til å gå sammen om å redusere saltinnholdet i mat, vil de gi resultater i kjøleskapet til hver enkelt av oss. Dette vil gi stor helseeffekt, og kunne utjevne sosial helseforskjeller. På neste møte ønsker jeg at bransjen skal forplikte seg til et mål for saltreduksjon i matvarer, sier Høie.

I Danmark er det beregnet at hvis gjennomsnittlig saltforbruk reduseres med ca. 3 g/dag, kan Danmark unngå 1000 dødsfall hvert år, forvente 400 000 færre med forhøyet blodtrykk og spare 1-2 milliarder kroner på utgifter relatert til hjerte- og karsykdommer hvert år. Det er grunn til å tro at tilsvarende tall vil være tilfelle for Norge. 

Ny tiltaksplan på salt

Norge har sluttet seg til WHOs målsetting om å redusere for tidlig død av ikke- smittsomme sykdommer som kreft, kols, diabetes og hjertekarsykdommer med 25 % innen 2025. Når det gjelder kosthold bør inntaket av salt halveres, inntak av mettet fett reduseres med 35 % og sukkerinntaket bør reduseres, særlig blant barn og unge.

For å følge opp WHOs mål på salt lanserer Helsedirektoratet i dag en ny tiltaksplan for å redusere saltinntaket i befolkningen. Målet i planen er 30 prosent reduksjon innen 2025 og en reduksjon på 15 prosent innen 2018. Dette tilsvarer en reduksjon av saltinntaket i befolkningen på hhv 3 gram per dag innen 2025 og 1,5 gram per dag i løpet av 2018. På lang sikt er målet en halvering, fra dagens ca. 10 gram per dag til 5 gram.

Les mer om Helsedirektoratet sin tiltaksplan på salt