Historisk arkiv

Anbefaler videreføring av tre nødnumre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

En ny rapport fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt anbefaler at dagens ordning med tre nødnummer ikke endres. Dagens ordning sikrer publikum raskest mulig kontakt med fagkyndig personell.

Les rapporten på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider