Historisk arkiv

Forsterket innsats for rusforebygging i arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholkonsumet i Norge er økende, og det er også den arbeidsrelaterte alkoholbruken. Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil forsterke innsatsen for rusforebygging i arbeidslivet.

I dag lanseres boken «Arbeidsliv + alkohol = sant?». Landets fremste forskere på feltet har samlet og oppsummert kunnskap om arbeidslivsrelatert alkoholbruk og konsekvenser av dette for både arbeidsplassen og den enkelte arbeidstaker.

Boken viser at alkoholproblemer koster arbeidslivet dyrt i form av nedsatt arbeidskapasitet og unødvendig sykefravær, og det understrekes at en betydelig andel av endagsfraværet i det norske arbeidslivet er alkoholrelatert.

– For de aller fleste er arbeidslivet en rusfri sone som vi forbinder med helse og trivsel, men vi ser også at den arbeidsrelaterte alkoholbruken øker. Gjennom bevissthet på arbeidsplassen og et støttende arbeidsmiljø kan vi sammen ta ansvar for å forebygge rusproblemer og redusere rusrelaterte sykedager, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Sammen med Helsedirektoratet vil jeg ta initiativ til å samle partene i arbeidslivet, kompetansemiljøer og representanter for bedriftshelsetjenestene, slik at vi kan løfte dette feltet og bli enig om hvordan vi skal jobbe videre for å forebygge rusproblemer på arbeidsplassen, sier Høie.

Akan har i over 50 år utviklet metoder og verktøy for økt dialog og bevissthet om betydningen av arbeidsrelatert rusmiddelbruk. Verktøyene skal blant annet hjelpe den enkelte ansatte til selv å gjøre gode valg med hensyn til egen rusmiddelbruk.

– Jeg er opptatt av at denne kompetansen skal nå ut til alle arbeidstakere, også medarbeidere i små- og mellomstore bedrifter. Da må vi sørge for at vi tar i bruk alle god krefter for å sikre sunne bedriftskulturer der ledelsen, de ansatte, Akan-kontaktene og bedriftshelsetjenesten jobber sammen, sier Høie.