Historisk arkiv

Nasjonalt samarbeid om ehelse-konferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

IKT-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet har blitt enige om at de i fellesskap skal arrangere en nasjonal ehelse-konferanse i begynnelsen av november 2014.

IKT-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet har blitt enige om at de i fellesskap skal arrangere en nasjonal ehelse-konferanse i begynnelsen av november 2014.

- Vi som myndighet ser et behov for å være med å skape en nasjonal arena for ehelse. Da er det viktig at vi trekker inn næringen i dette arbeidet, og IKT-Norge er en naturlig samarbeidspartner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Vi tror at en samlet konferanse der både myndighetene og bransjen sammen tar ansvar vil gi et momentum til den viktige oppgaven vi felles har for å gi en best mulig IKT-infrastruktur til norsk helsevesen, sier generalsektretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff

Ny teknologi vil skape mange nye data på mange områder, som har betydning for innbyggere, helsepersonell, forskere og myndigheter. Samling og forvaltning av dataene, personvern, tilgang og forskning er sentralt i å skape et kvalitativt bedre helsevesen.

Målet er å samle hele helsesektoren, politikere og IKT-næringen for å diskutere innovasjonsstyrken som ligger i IKT for helsesektoren. Det er en ambisjon at konferansen skaper en arena hvor de nasjonale og lokale helseprosjektene kan vises frem, og hvor ulike aktører i hele sektoren kan møtes for å utveksle kompetanse.

IKT-Norge representerer nærmest alle IKT-selskapene som jobber direkte med helsesektoren, men også mange andre som med sine produkter og tjenester vil påvirke fremtidens helsesektor.

Konferansen vil foregå over to dager i Oslo.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter