Historisk arkiv

Standardisering av velferdsteknologi med Continua

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ny teknologi kan bidra til bedre helse- og omsorgstjenester og gi flere mulighet til å mestre egen hverdag. For å sikre at ulike løsninger fungerer sammen, innfører regjeringen standardiseringsrammeverket Continua på velferdsteknologiområdet i Norge.

– Velferdsteknologi er et viktig tema for regjeringen. Ny teknologi kan gi flere økt livskvalitet, og bidra til at flere kan bo i eget hjem. Felles standarder vil gi helse- og omsorgssektoren og næringslivet tydeligere rammer for utvikling og anskaffelse av velferdsteknologi, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Næringslivet er viktig for å løse fremtidens utfordringer innen helse og omsorg. Helsesektoren er et marked som vokser og byr på mange muligheter for norske bedrifter. Det er bra både for de som trenger hjelp og for bedriftene at næringslivet involveres på en god måte, sier næringsminister Monica Mæland.

Continua skal sikre at ulike teknologiske løsninger snakker med hverandre på tvers av kommuner, virksomheter og leverandører. Rammeverket har god tilslutning internasjonalt og alle de nordiske landene vurderer tilknytning til Continua.  Felles standarder og rammeverk vil kunne bidra til bedre løsninger for kommuner og innbyggere, samtidig som det vil gi økt forutsigbarhet og markedsfordeler for næringslivet.

– Kommunene bærer hovedansvaret for gode omsorgstjenester til hele befolkningen. God velferdsteknologi skaper trygghet og en enklere hverdag for innbyggere og ansatte i kommunene. Nå blir det enklere både for kommuner og hver enkelt selv å velge gode teknologiske løsninger som skaper en bedre hverdag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Arbeidet inngår i Nasjonalt program for innføring og implementering av velferdsteknologi som har som hovedmål at velferdsteknologi skal være en integrert del av omsorgstjenestene innen 2020. Stortinget har derfor bevilget om lag 65 millioner kroner til utprøving og innføring av velferdsteknologi i 2015.

Helsedirektoratet vil komme med mer informasjon om Continua.