Historisk arkiv

Åpner for reseptpliktige legemidler i nettapotek

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen sender på høring forslag om at nettapotek skal kunne sende reseptpliktige legemidler.

Dagens løsninger for nettapotek i Norge er primært begrenset til salg av reseptfrie legemidler og handelsvarer som kosmetikk. Nå foreslår regjeringen at nettapotek skal kunne sende reseptpliktige legemidler. Når pasienten har fått resept fra legen, skal en kunne bestille legemiddelet på nettapotek og få de sendt hjem.

– Nettapotek vil være en forenkling for mange. Særlig for folk som bor i distriktene, og som har langt til nærmeste apotek, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

God pasientinformasjon om bruk av legemidler er viktig. Brukerne må gis samme tilgang på informasjon i nettapotek som i dagens apotek. Apotek har plikt til å bidra til at den som mottar legemidler har tilstrekkelige opplysninger om legemidlet til at det kan brukes riktig. Dette kravet gjelder også når legemidlene bestilles via internett. Det foreslås at nettapotek også må tilby tjenester for direkte dialog med kundene, som for eksempel telefontjeneste, videosamtale eller lignende.

Etablering av nettapotek vil kreve endringer i e-reseptløsningen. Helsedirektoratet har derfor fått i oppdrag å gjennomføre tekniske tilpasninger slik at e-resept også kan brukes i nettapotek. Målet er at dette skal være på plass i løpet av 2016.

Høringsfrist er 16. november.

Les høringsdokumentene om forsendelse og salg av legemidler over Internett