Historisk arkiv

Nyheter

Går sammen om frivillighetsstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Frivillige utgjør en stor og viktig ressurs i helse- og omsorgssektoren. Nå skal Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet sammen lage en strategi for frivillig arbeid i sektoren.

Frivillige utgjør en stor og viktig ressurs i helse- og omsorgssektoren. Nå skal Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet sammen lage en strategi for frivillig arbeid i sektoren.

Vi må mobilisere alle ressurser for å møte fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Da trenger vi en sterk felles innsats for frivillighet og bedre samarbeid mellom frivillige og kommuner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Et viktig mål med strategien er å forebygge ensomhet og styrke den enkeltes sosiale nettverk.

–Mange i samfunnet vårt er ensomme. Noen fordi de er alene og har lite sosial kontakt, men også blant dem med et sosialt nettverk er det mange som er ensomme. Vi må derfor gjøre mer for å forebygge ensomhet slik at flere opplever trivsel, mestring og mening, sier Høie.

Strategien skal favne bredt, og inkluderer blant annet mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer, eldre og utsatte barn og unge.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker innspill til hvordan det frivillige arbeidet kan styrkes.

Send dine forslag til Helse- og omsorgsdepartementet.

Les brevet fra Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet om frivillighetsstrategien