Forsiden

Historisk arkiv

Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Finansdepartementet sender på høring forslag om å innføre en merverdiavgiftskompensasjonsordning for helseforetakene fra 1. januar 2017.

Bakgrunnen for forslaget er at helseforetakene i dag ikke må betale merverdiavgift for tjenester produsert av egne ansatte, men må betale merverdiavgift ved innkjøp fra private leverandører.

For å fjerne denne forskjellsbehandlingen foreslår departementet en ordning hvor helseforetakene får refundert merverdiavgiftsutgiftene. På denne måten nøytraliseres merverdiavgiften, dvs. slik at merverdiavgiften ikke påvirker helseforetakenes valg mellom å produsere tjenester selv (uten avgift) eller å kjøpe tjenestene fra private aktører (med avgift). 

Denne merverdiavgiftskompensasjonsordningen vil bli finansiert gjennom et tilsvarende uttrekk i bevilgningene til helseforetakene, og er ut fra sitt formål ingen støtteordning.

Forslaget er utformet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og følger opp samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Høringsfristen er 1. oktober.

Les høringen