Historisk arkiv

Ny frivillighetsstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet lanserer tirsdag 18. august ny strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgsektoren.

- De frivillige utgjør et viktig supplement til det offentlige. Vi må ta i bruk alle ressurser for å møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Målet med strategien er å redusere ensomhet og styrke den enkeltes sosiale nettverk. Da trenger vi en felles innsats, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forsidebilde frivillighetsstrategien. Foto: Arild Reidarsen.
Frivillighetsstrategien legger til rette for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Bildet er tatt i forbindelse med sykkelprosjektet «Sykling Uten Alder – Skien». Foto: Arild Reidarsen.

Strategien skal legge til rette for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor og bidra til å rekruttere flere frivillige til helse- og omsorgsfeltet. Strategien favner bredt, og inkluderer blant annet mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer, eldre og utsatte barn og unge.

Les den nye frivillighetsstrategien Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020)